Prezentácia ponúkaného Modulu projektu: Inovatívna forma telesnej výchovy jazdou na koni – výzva č. F-2021-DOT01